Etický tender je iniciatívou Klubu reklamných agentúr Slovenska
Toto je zatuaľ iba Beta verzia
Vaše podnety, nápady či tipy
Pošlite na adresu petra@kras.sk

Etický tender podporujú